Harmonogram rekrutacji

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Publicznego Liceum w Goleniowie:

 

1. Od 9 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

2. Od 9 maja 2019 r. do 4 lipca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3. Od 14 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 - możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

 

4. Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia szkoły oraz  o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

 

5. Do 28 czerwca 2019 r.-weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

6. Dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 12.00-podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

7. Do 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodziców kandydatów

woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnetrznego.

 

8. Dnia 12 lipca 2019 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

9. Do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15.00 - poinformowanie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

10. Jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca:

 

a) Od 12 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.00 -składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

b) Od 12 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. -weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

c) Do 1 sierpnia 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

 

d) Do 2 sierpnia 2019 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

e) Dnia 7 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

f) Do 9 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 – termin potwierdzania przez rodziców kandydatów

woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

g) Dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

h) Do dnia 13 sierpnia  2019 r. do godz. 15.00 - poinformowanie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.