Nabór do klas pierwszych

Szanowni Państwo.
Prowadzimy sukcesywny nabór do dwóch klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

W klasie I a – językowej oferujemy poszerzoną naukę języka angielskiego i hiszpańskiego, a od klasy VII – języka niemieckiego.
W klasie I b – matematyczno-informatycznej oferujemy dodatkowe zabawy matematyczne oraz koło informatyczne. Od IV klasy poszerzoną naukę matematyki i informatyki; język angielski i hiszpański, od VII - j. niemiecki.
W obu klasach przez trzy lata zapewniamy wszystkim uczniom bezpłatne zajęcia szachowe, zajęcia judo, naukę pływania w klasach II i III, pomoc psychologiczno – pedagogiczną (pedagog, psycholog, logopeda, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze i rozwijające, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), od klasy VII – możliwość wyboru form zajęć wychowania fizycznego (taniec, samoobrona, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, aktywne formy turystyki), dla chętnych - zajęcia Akademii Umysłu. W klasie IV oferujemy całoroczny cykl zajęć z psychologiem pod nazwą "Wprowadzenie do psychologii".   
Dodatkowo (odpłatnie) oferujemy zajęcia kulinarne po kosztach zakupu produktów żywnościowych, naukę tańca prowadzoną przez trenerkę Studio Dance PAA ze Szczecina oraz naukę pływania w klasie pierwszej.
Istotnymi atutami są: doświadczona kadra pedagogiczna, wysokie bezpieczeństwo i higiena pracy, długo otwarta świetlica, odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne i multimedia, stołówka, przyjazny klimat małej szkoły oraz dobra współpraca z rodzicami w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej i podnoszenia efektów nauki i wychowania (wycieczki, konkursy, akcje charytatywne, bale, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi), dotychczasowe liczne sukcesy.

Zapraszamy serdecznie do szkoły w celu bliższego zapoznania się z oferowanymi warunkami nauki.