Dzień otwarty w SP 8

Zapraszamy wszystkich uczniów z rodzicami lub opiekunami do odwiedzenia naszej szkoły . W trakcie zwiedzania będzie możliwość indywidualnej rozmowy z dyrektorem szkoły. Dzień otwarty SP 8 - 27.02.2020 roku w godz. 16.00 – 18:00

Dzień Otwarty Szkoły 

27.02.2020 r. w godz. 16.00 – 18:00
  

 

W programie między innymi:

zwiedzanie klasopracowni (losowo pokazanie lekcji), zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły, przedstawienie klas, przedstawienie innowacyjności naszej szkoły, zabawy w języku hiszpańskim i angielskim, prezentacja zainteresowań uczniów.