zaznacz odpowiedzi

W dosłownym tłumaczeniu słowo filozofia oznacza:

Poszanowanie własności

Umiłowanie mądrości

Wyznanie wiary

Zbiór sentencji

Jeden z trzech najsłynniejszych filozofów greckich, nazywany Stagirytą, to:

Pitagoras

Sokrates

Arystoteles

Zenon z Kition

Tak zwana wielka trójka filozofów to:

Sokrates, Platon, Arystoteles

Augustyn, Cyceron , Platon

Pitagoras, Ksenofont, Platon

Sokrates, Augustyn, Arystoteles

Filozofia zapoczątkowana przez Zenona z Kition, zakładająca, że najważniejszą rzeczą w życiu jest zachowanie spokoju i umiaru to:

Agnostycyzm

Epikureizm

Monizm

Stoicyzm

Twórcą epikureizmu był:

Sokrates

Epikur

Augustyn

Pitagoras

Autorem słów Panta rei był:

Heraklit

Symonides

Sofokles

Św. Franciszek

Za kolebkę filozofii starożytnej uznaje się:

Egipt

Mezopotamię

Włochy

Grecję i Rzym

Pogląd głoszący, że wszystko jest względne i subiektywne to:

Relatywizm

Monizm

Monoteizm

Politeizm

Miano pierwszego filozofa zyskał:

Sokrates

Arystoteles

Tales z Miletu

Symonides

Nie pozostawił po sobie żadnych pism, a źródłem wiedzy o nim są "Dialogi" jego ucznia. Mowa o:

Arystotelesie

Sokratesie

Cyceronie

Platonie

Słynna opowieść o ludziach uwięzionych w jaskini przy płonącym ognisku jest autorstwa:

Platona

Kirkegaarda

Kanta

Jest nieznanego autorstwa

Myślę, więc jestem – autorem tych słów jest:

Sokrates

Kant

Kartezjusz

Cyceron

Dokończ cytat autorstwa Immanuela Kanta: Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną i …

…prawo moralne we mnie

…wszelka wiara w ludzi

…każda istota żywa

…Bóg najprawdziwszy

Kirkegaard, Nietsche, Kafka i Dostojewski byli prekursorami filozofii:

Platonizmu

Cynizmu

Egzystencjalizmu

Agnostycyzmu

Który z filozofów znany był z tego, że mieszkał w beczce?

Diogenes

Pitagoras

Pyrron

Św. Tomasz z Akwinu

imię i nazwisko oraz jaka klasa

adres email